Fier de
transitie
jaarverslag
2012

Fier de transitie

De transitie jeugdzorg staat voor de deur. Een gigantische operatie waarin gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen voor de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun opvoeders.

Bij Fier zien we iedere dag transities, zowel klein als groot. Meiden die na lang worstelen hun verhaal durven te vertellen, ouders die tijdens een systeemgesprek belangrijke inzichten krijgen, medewerkers die het lef hebben om hun eigen grenzen te verkennen, externe partijen die zich verbinden aan Fier… De transities in en rondom De Veilige Veste zijn ontelbaar.

Voor dit jaarverslag vroegen we cliënten, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners naar hun mooiste en meest belangrijke moment in 2012. Hun transitie. Het resultaat is een serie prachtige verhalen, die we graag met jullie delen.


Colofon

Uitgave: Fier Fryslân
Eindredactie: Anke van Dijke en Linda Terpstra
Vormgeving, teksten en techniek: Groot Haar + Orth, www.gho.nl
Fotografie: Peter de Jong, www.bydejong.com

April 2013

‘Voetbal
is mijn
liefste
hobby’

Furkan (8) verblijft in het Blijf van m’n Lijfhuis van Fier

‘Voetbal is mijn liefste hobby’

‘De allermooiste dag van mijn hele leven was de dag van mijn eerste voetbaltraining. Ik had nog nooit zoiets leuks meegemaakt. Het was heel spannend, maar mijn trainer zei dat het heel goed ging. Zelf vond ik dat ook wel. Thuis had ik al vaak geoefend met mijn vrienden. Ik wil net zo goed worden als Ronaldo. Voetbal is mijn liefste hobby. Ik vind het zo leuk omdat je een heel mooi shirt krijgt, en een trainingspak. En ook omdat ik doelpunten kan maken. Ik zit nu in F4 en we doen daar soms moeilijke dingen op de training. Partijtje vind ik het leukst, want dan is het spannend of je wint of niet. Bijna elke week hebben we een wedstrijd. Dat gaat goed, maar we verliezen ook wel eens. Van Franeker, bijvoorbeeld. Nog vijf wedstrijden en als we die allemaal winnen, zijn we kampioen. Dan krijg ik een beker of een medaille.’

Transitie

Geven is het nieuwe krijgen

Geven heeft betekenis, en geeft betekenis. Bij Fier weten we daar alles van. We geven niet alleen zelf, maar er wordt ook veel aan ons gegeven. Niet omdat het moet, omdat mensen zich hiertoe gedwongen voelen, maar omdat ze het zelf willen. Geven heeft een heel andere betekenis gekregen, het heeft een transitie doorgemaakt. Het is getransformeerd naar krijgen.

Denk aan de techneut die zich voor een paar uur per week bij Fier aanbiedt omdat hij graag eens iets ‘goeds’ wil doen. De bouwkundige die tegen kostprijs wil werken omdat Fier zulke mooie projecten heeft. De adviseur die gratis adviezen verleent omdat hij weet hoe het is als je geen veilig thuis hebt…

In 2012 hebben we weer veel mensen ontmoet die belangeloos willen werken aan een betere wereld. Niet: ik lever een dienst en daar wil ik iets voor terug. Maar: ik wil iets van mezelf teruggeven aan de samenleving en daar haal ik mijn voldoening uit. Geven is het nieuwe krijgen.

Dat deze gevers zich willen verbinden aan Fier maakt ons dankbaar. Fier voelt zich gesteund door mensen om haar heen. Het maakt de zware problematiek waarmee we te maken hebben een stukje draaglijker. We weten: we staan er niet alleen voor. Samen met al die ‘gevers’ werken we aan een betere wereld.

Motortocht

Meer dan 200 motorrijders vanuit het hele land kwamen op 24 mei – de dag van de opening van De Veilige Veste – naar Leeuwarden om een motortocht te maken met de meiden van Fier. Leden van de KLPD, agenten van de politie Fryslân en andere motormuizen offerden hun vrije dag op om samen met onze meiden een rit door Friesland te maken.

De tocht, die voor de vierde maal werd georganiseerd, is initiatief van Henk Werson, KLPD’er en schrijver van De Fatale Fuik. Werson: ‘Het grote doel van deze motortocht is wederzijds begrip kweken. Ik wil politiemensen laten zien voor wie ze werken en ik wil de meiden van Fier laten zien dat politiemensen eigenlijk heel toegankelijk zijn en dat ze er zijn voor hen. Een motortocht, en daarbij het gevoel van vrijheid, is een mooie manier om nader tot elkaar te komen. Die dag zijn we enkel mensen; geen politieman, geen hulpverlener en geen cliënt, maar mensen onder elkaar die plezier beleven.’ En ja, daar gaat wat tijd in zitten: ‘Die motortocht heeft me een half jaar lang iedere vrije zondag gekost. Slopend, maar ik zou niet anders willen. Als ik kijk naar die meiden, hoe blij ze zijn op zo’n dag... Pas kreeg ik een hele stapel kaartjes, met bedankjes. Kippenvel.’

Klik hier voor de foto's

Nieuwe samenwerkings- partners

Fier houdt van samenwerken. Ook hierin krijgt geven en nemen vorm. En ook hierin zoeken we indien nodig omslagpunten en transities. We verbinden onze eigen kennis met die van anderen. Met als belangrijkste doel: de cliënt centraal stellen en de best mogelijke integrale zorg ontwikkelen en bieden. Dat vraagt inspanning, en betekent voor alle partijen: boven je ego uitstijgen. De cliënt en zijn of haar hulpvraag is leidend, niet de keten of het bestaande aanbod.

Friesland College

De meiden die bij Fier worden opgevangen, hebben vaak grote gaten in hun schoolcarrière. Ze spijbelden of mochten niet naar school. Niet zelden waren ze een buitenbeentje dat gepest werd. Kortom: negatieve ervaringen. Gevolg: een laag zelfbeeld en geen ambities en dromen meer op het gebied van onderwijs en werk… Fier wil die dromen en ambities terughalen en startte daarom het project Werk in uitvoering. Dit project is erop gericht dat de meiden van Fier minimaal een startkwalificatie behalen en vervolgens een baan krijgen. Samenwerkingspartner hierin is het Friesland College.
www.frieslandcollege.nl

Horizon

Fier en Horizon werken samen op het terrein van specialistische zorg voor meiden. Het gaat onder meer om gespecialiseerde zorg voor ernstig seksueel getraumatiseerde meiden, die bijvoorbeeld in handen zijn gevallen van een loverboy. De samenwerking wordt ingezet voor onder andere expertiseuitwisseling, monitoring en onderzoek en ontwikkeling van evidence based methodieken.
www.horizon-jeugdzorg.nl

The Next Page

Huwelijksdwang is in strijd met de mensenrechten en komt in Nederland voor onder meer in Turkse, Marokkaanse, SurinaamsHindoestaanse, Irakese, Afghaanse en Koerdische gemeenschappen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vroeg Fier en The Next Page een e-module te ontwikkelen over huwelijksdwang. Deze e-module moet professionals in de jeugd- en gezondheidszorg bijscholen op het gebied van gedwongen huwelijken. De rijksoverheid wil gedwongen uithuwelijking bestrijden via het strafrecht, maar wil vooral inzetten op preventieve maatregelen. Onderdeel hiervan is dat professionals die veel met jongeren werken weten dat huwelijksdwang bestaat, het kunnen signaleren en weten welke maatregelen ze kunnen nemen.
www.thenextpage.nl

Nadine Foundation

Zes jaar geleden werd Nadine met 36 messteken om het leven gebracht door haar ex-vriend. Ter ere van Nadine richtten haar ouders, Wanda en Jacques Beemsterboer, samen met dochter Jacqueline de Nadine Foundation op. Doel: het bestrijden van zinloos geweld en het bevorderen van dierenwelzijn. De Nadine Foundation helpt Fier om een eigen dierenfarm vorm te geven. Wanda Beemsterboer: ‘Er zijn genoeg dieren die een beter thuis kunnen gebruiken. Bij Fier krijgen ze dat. De combinatie, een steentje bijdragen voor de meiden van Fier en de dieren die een prachtig leven krijgen, voelt ontzettend goed. Wij willen ons blijvend verbinden aan Fier.’
www.nadinefoundation.nl. Via deze site is ook het boek ‘Mam, ik bel je zo terug’ te bestellen. De netto opbrengst gaat naar Nadines Fiere Farm.

‘Mijn mooiste
dag in 2012?
Dat zijn
er drie’

Roelof van Laar, publieksfondsenwerver Fier

‘Mijn mooiste dag in 2012? Dat zijn er drie’

‘Mijn mooiste dag in 2012? Dat zijn er drie. De eerste is 12 september: de landelijke verkiezingen. Mijn partij kreeg 38 zetels en ik werd eerste opvolger voor de fractie. Zodra een kamerlid vertrekt, neem ik deze plek in. Ik moet dus direct beschikbaar zijn. Dat ging niet samen met mijn functie als directeur van Stichting Stop Kindermisbruik. Daarom zocht ik een zinvolle besteding voor deze tussentijd. En dát is het bestrijden van geweld en misbruik.'

'Zo volgde de tweede mooiste dag: 12 december. Ik werd publieksfondsenwerver bij Fier. Wat een bevlogen en creatieve club activisten! Dat past bij mij, net als de Fiervisie: gespecialiseerde zorg bieden die aansluit bij wat iemand nodig heeft. Fier denkt groot, wijkt af van gebaande paden.'

'Publieksfondsenwerving is een mooi voorbeeld. Er zijn veel particulieren die een financieel steentje willen bijdragen. En dat enthousiasme ga ik aanwakkeren. Zodat we snel het Centrum Kinderhandel Mensenhandel kunnen realiseren. En de derde mooiste dag? De geboorte van mijn dochter!’

De noodzaak van specials

Een meisje dat in de prostitutie heeft gewerkt, heeft een ander behandelprogramma nodig dan een meisje dat gevlucht is voor eerwraak. Meiden die door mensenhandelaren geroofd zijn uit Azië of Afrika en soms nog nooit naar school zijn geweest of slechts één of twee jaar onderwijs hebben gevolgd, hebben iets anders nodig dan een jonge Turkse vrouw die met haar baby gevlucht is na jarenlang te zijn opgesloten en mishandeld. En daarom geloven wij in gespecialiseerde zorg. Algemene behandelprogramma’s zijn vaak niet toereikend; ook niet als ze vraaggericht worden ingevuld. Wij geloven dat gespecialiseerde zorg effectiever en efficiënter is dan algemene zorgprogramma’s, en het hoeft niet duurder te zijn.

Echter: mede als gevolg van de transitie is er een sterke tendens om gespecialiseerde regio-overstijgende zorg af te bouwen en te vervangen door algemene regionale voorzieningen die alle cliënten uit de regio moeten ‘bedienen’: one size fits all. Een keuze die verstrekkende gevolgen kan hebben voor het meisje in de prostitutie, de verhandelde meiden uit Afrika en de vrouw die op de vlucht moest met haar baby. Waarom richten we de zorg voor jeugd niet in zoals we in de ziekenhuiswereld doen? Daar specialiseren we de zorg toch ook? Denk aan het brandwondencentrum in Beverwijk, of het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam. Zij hebben een landelijke functie en zijn specialist op een specifiek terrein. Fier blijft er voor pleiten: specialistische zorg in landelijk toegankelijke voorzieningen.

Slachtoffers van jeugdprostitutie onder de loep

Welke meiden vallen in handen van een loverboy? Uit wat voor gezin komen ze? Hoe ziet hun geweldsverleden eruit? En hun schoolverloop? Om de antwoorden op deze vragen te vinden, onderzocht het onderzoeksteam van Fier de dossiers van 100 meiden die slachtoffer werden van jeugdprostitutie. De resultaten werden verwerkt in het boek ‘Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugd prostitutie’. Naast de dossieranalyse, is gekeken naar ontwikkelingen in gespecialiseerde zorg en maatschappelijke vraagstukken over loverboyproblematiek.

Het onderzoek bevestigt dat loverboyproblematiek veel meer is dan het woord doet vermoeden. ‘Bij veel meiden gaan de problemen ver terug in de kindertijd’, vertelt onderzoekster Shenna Werson. ‘In veel gevallen is er sprake van doorlopende kindermishandeling en verwaarlozing. Duidelijk is ook dat veel meiden bij Asja keihard moeten knokken om weer volledig en gezond deel uit te maken van de maatschappij. Ons onderzoek bevestigt eens te meer dat gespecialiseerde zorg voor deze groep essentieel is, zorg waarbij aandacht is voor praktische noden, zoals hulp bij schulden en begeleiding richting onderwijs.’

Fier kreeg van het Kinderpostzegelfonds subsidie voor een uitbreiding van het onderzoek. Hiermee kunnen we onze meiden gaan volgen, naast meiden van Asja ook meiden van Metta en Zahir. Werson: ‘Interessant, met name omdat het aanknopingspunten biedt voor de praktijk. Met deze informatie kunnen we onze zorg blijven doorontwikkelen met het oog op duurzaamheid: we willen zorg bieden die niet alleen nu, maar ook op de lange termijn positieve effecten heeft.’

Download het artikel ‘Daar ben ik dat hoertje, hier ben ik gewoon mezelf’: http://www.fierfryslan.nl//upload/a1891422-d256-4cec-85aa-c8845b0c9c6f.pdf

‘Ik ben
heel blij
dat ik in
Nederland
mag blijven’

Kya uit Nigeria is slachtoffer van mensenhandel. In 2012 verbleef ze in Rena

‘Ik ben heel blij dat ik in Nederland mag blijven’

‘Begin 2012 ben ik met mijn dochter door Fier opgevangen. Toen ik hier kwam, was ik heel gestrest. Het gaat nu veel beter met me. Ik denk nauwelijks meer aan mijn verleden. De zeven andere jonge vrouwen hier zijn als familie. We delen alles met elkaar, koken samen en hebben lol.

De mensen van Fier zorgen ontzettend goed voor me, ze stellen me gerust en regelen van alles. Zo hielpen ze me bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Die heb ik in 2012 gekregen. Ik had er niet op gerekend en ben heel blij dat ik in Nederland mag blijven. Binnenkort verhuis ik naar een eigen huis. Het heeft een woonkamer en twee slaapkamers, perfect voor mij en mijn dochter. Nu volg ik Nederlandse les. Als mijn Nederlands goed genoeg is, wil ik aan een opleiding tot verpleegster beginnen. Het is tijd voor een goed leven!’

Transitie in vorm

Fier wil zuinig omgaan met alles wat deze aarde ons geeft. Dat betreft natuurlijk in de eerste plaats de kinderen, jongeren en mensen met wie we te maken hebben. Slachtoffers, plegers, omstanders, personeel, partners… We willen investeren in duurzaamheid. Duurzame hulp, duurzaam wonen en duurzame relaties.

Deze duurzame state of mind zetten we voort in onze huisvesting. We laten ons hierbij inspireren door het principe van ‘cradle to cradle’. De kern: afval van het ene product is grondstof voor het andere. Dus geen verontreiniging of uitputting van grondstoffen, maar de nadelige effecten van activiteiten zien en doorbreken.

Al heel concreet hierin is onze Veilige Veste, een bijna energieneutraal pand. Een paar voorbeelden: met een beperkt verwarmingssysteem en met gebruik van natuurlijke hulpbronnen creëren we een comfortabel binnenklimaat. We maken gebruik van een zonneboiler voor het verwarmen van het douchewater en om de warmte in de zomer buiten te houden, is er aan drie zijden van het pand automatische zonwering. Het binnendak van het hoofdgebouw is bedekt met mos-sedum; werkt als een spons en laat het water geleidelijk los, wat het gemeentelijk riool ontlast. Bovendien: de materialen die gebruikt zijn voor De Veilige Veste, zijn bij een eventuele sloop herbruikbaar. De Veilige Veste is voor ons de transitie op het gebied vorm geweest. We wonnen er in 2012 zelfs de Award Duurzaam Ontwerp voor, uitgereikt tijdens het congres ‘Green Buildings’.

Met De Garaasje, ons nieuwe pand dat naast De Veilige Veste wordt gebouwd, gaan we nog een stapje verder: energie- én waterneutraal. Meer weten? U leest het hier

Energie- en waterneutraal gebouw voor slachtoffers van mensenhandel

De Garaasje

Fier heeft in 2012 het fundament gelegd voor De Garaasje, een nieuw gebouw voor het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM). Blij en trots zijn we bij Fier dat we dit gebouw kunnen neerzetten. Dit hadden we natuurlijk nooit alleen gekund. Dankzij steun van sponsors, fondsen, overheden, partners, particuliere giften en onze eigen spaarzaamheid kunnen we het eerste gebouw in Nederland realiseren, waar niet alleen slachtoffers van kinderhandel en mensenhandel worden opgevangen, maar waar ook een kenniscentrum wordt ondergebracht. Dat is hard nodig, want de problematiek van vooral kinderen en vrouwen die slachtoffer zijn van seksuele exploitatie, wordt steeds groter.

Het markante gebouw, ontworpen door KAW architecten uit Groningen, krijgt drie bouwlagen, heeft een oppervlakte van 3400 m² en voorziet onder meer in kantoor-, behandel- en therapieruimte en 32 woonheden voor slachtoffers. Het gebouw komt direct naast De Veilige Veste, veilig op steenworp afstand van het politiebureau.

Onze zorg is duurzaam, maar dat geldt ook voor onze gebouwen. De Veilige Veste is energiezuinig, bij De Garaasje gaan we nog een stapje verder in ons streven naar duurzaamheid. Het gebouw wordt geheel energie- en waterneutraal is. We hopen dat we straks zelfs energie kunnen overhouden. Uniek voor de Nederlandse zorgsector.

De bouw van De Garaasje gaat na de zomer van 2013 start en is naar verwachting in oktober 2014 gereed. Dit project wordt samen met Terre des Hommes en met steun van de Nationale Postcodeloterij gerealiseerd.

Cruyff Court

Sport is een belangrijk fenomeen binnen Fier. Het is onderdeel van de behandeling van de kinderen, jonge meiden en vrouwen die in de opvang verblijven. Zodra het kan sporten ze bij een club in de buurt.

Onze wens op sportgebied was een eigen Cruyff Court, een moderne variant van het aloude ‘trapveldje’ waar kinderen in de wijk terecht kunnen voor een sportieve uitspatting. De Johan Cruyff Foundation heeft in diverse wijken in Nederland van deze courts geplaatst om kinderen een goede en veilige sportplek te geven. Dat wilden wij ook!

De foundation was dusdanig onder de indruk van Fier en onze Sports Academy dat ze ons een Cruyff Court gunden. En dit bracht gelijk een bijzondere samenwerking tot stand. Het court is namelijk geplaatst op de scheidslijn van het terrein van De Veilige Veste en dat van de politie. Kortom: het is een gezamenlijk bezit. Dit maakt dat we met het court verder gaan dan alleen sport voor onze cliënten: ook de politie en de jongeren die zij onder hun hoede hebben sporten mee.

‘Ik kreeg
mijn dochter
weer terug’

Bianca Daniëls-Bakker, moeder van Sabine

‘Ik kreeg mijn dochter weer terug’

‘We weten dat ze kwetsbaar is, mijn lieve dochter Sabine. Er waren ook gedragsproblemen. Maar dat dit zou gebeuren… Ze worstelde met het gemis van haar biologische vader, die ons verliet toen ze drie was. Op haar elfde won een oudere man haar vertrouwen, maakte misbruik van haar kwetsbaarheid. Ze belandde via deze loverboy in de drugshandel. Afschuwelijk en bedreigend, voor haar en voor ons.

Via de crisisopvang kwamen we uiteindelijk bij Fier. Dát was het begin van een ommekeer. Eerst wilde ze niks, manipuleerde iedereen. Tot ik het advies kreeg om even afstand van haar te nemen. En toen ging de knop om, want ik was haar houvast. We hebben veel systeemgesprekken gehad, ze kwam los van haar loverboy. Werd weerbaarder en vrolijker. Na exact een jaar in de opvang kreeg ik mijn dochter weer terug. De mooiste dag van 2012! Haar kwetsbaarheid blijft. Gelukkig krijgen we nog hulp, we kunnen altijd bij Fier terecht. Een veilig gevoel. Ik vertrouw erop dat Sabine haar ‘oude patronen’ nu kan loslaten. Met vallen en vooral opstaan.’

Betekenisvolle en duurzame zorg:

We vinden onszelf continu opnieuw uit

Fier is meer dan veilig wonen. Behandeling, onderwijs, sport, een maatje, iets doen in Fierresto of met Fiere dieren. Alles wat we doen staat met elkaar in verbinding en brengen we in verbinding met de wereld om ons heen. Dat vinden wij betekenisvolle en duurzame zorg. We werken aan duurzame relaties met onze directe omgeving. Met bedrijven die willen bijdragen, als sponsor, werkgever of stageplek voor cliënten. Met individuen, die als donateur of maatje een bijdrage willen leveren. Het belangrijke neveneffect van al deze verbindingen is dat we het thema geweld in afhankelijkheidsrelaties op de maatschappelijke agenda zetten, en dat het iets van ons allemaal wordt. Alleen door de samenleving te betrekken en deelgenoot te maken, kunnen we onze visie verankeren en veranderingen van betekenis realiseren.

Zorg is duurzaam als cliënten op eigen kracht verder kunnen. En nog duurzamer als de samenleving problemen als huiselijk geweld, eerwraak en jeugdprostitutie zelf kan opvangen. Als wij onszelf overbodig maken. Transitie van duurzame zorg betekent zoeken naar nieuwe en betekenisvolle wegen om invulling te geven aan onze maatschappelijke opdracht. Dit doen we met ons eigen, onderscheidende geluid. Met onderbouwde opvattingen, gestoeld op onderzoek door ons eigen expertisecentrum.

Transitie naar duurzame zorg is blijvend. Innovatie is een vast onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. Zonder verandering beland je in een fase van verstilling. Daarom blijven we nadenken en doordenken, vinden we onszelf continu opnieuw uit. Zoals nu met het Centrum Kinderhandel Mensenhandel in De Garaasje, de nieuwste loot aan de Fierstam. Duurzame zorg is beseffen dat je nooit klaar bent. De tijd dringt altijd. Het is keihard werken, maar dat kunnen en willen we ook.

Sporten bij Fier: moderne psychiatrie

Stress en uitputting; veel cliënten die bij Fier binnenkomen hebben er last van. Vaak spelen ook depressieve klachten en de wil om alles onder controle te houden een grote rol. Sporten kan helpen om de accu weer op te laden en om stress en frustraties kwijt te raken. Daarom integreert Fier sport in de behandeling. Moderne psychiatrie heet dat: op het gezonde deel van de cliënt gaan zitten.

Jonge meiden, vrouwen en kinderen die het slachtoffer zijn van geweld krijgen via de Fier Sports Academy de kans om op diverse manieren te sporten. De eerste tien weken van hun verblijf bij Fier volgen ze movemement, een intern sportprogramma dat zich richt op conditie en beweging. Na tien weken mogen de meiden hun eigen sport uitzoeken bij een club naar keuze. Daarnaast volgen ze weerbaarheidtraining in de vorm van Taekwon-Do en nemen deel aan psychomotore therapie (lichaamsgerichte therapie).

Fier gaf in 2012 een eigen boekje uit met daarin interviews, resultaten en toekomstplannen met betrekking tot de Fier Sports Academy. Lezen?

Heerlijke geuren vermengd met hakgeluiden, muziek, goede gesprekken en gegiechel...

Fierresto: lekker vers

Je ruikt het onmiddellijk als je de voorzieningen van Fier binnenstapt: heerlijke etensluchtjes. Want, wat kunnen onze meiden koken! Iedere dag staan de meest exotische gerechten op het menu. Uit Turkije, Pakistan, Oeganda, Irak, China, India, Guinee en noem maar op. Uiteraard ontbreekt ook de Hollandse pot niet. Een eigen restaurant met wereldkeuken kon daarom niet uitblijven.

En zo werd Fierresto geboren, een eigen eetgelegenheid in de keuken van De Veilige Veste waarin ontmoeting en verbinding centraal staan. Het idee? De meiden van Asja, Metta en Zahir staan samen in de keuken en bereiden overheerlijke maaltijden voor familie, Fiermedewerkers, ketenpartners, bijzondere vriendinnen, big sisters, buurtbewoners en sponsoren. Naast het bereiden van de heerlijkste gerechten, zorgen de meiden voor de inkoop, de bediening en de aankleding van het ‘restaurant’. Ze worden hierbij ondersteund door erkende leermeesters. Alles is lekker vers, groenten en kruiden komen uit eigen tuin.

Goed om te weten: Fierresto is onderdeel van Fierworkx (het leerbedrijf van Fier) en werd in 2012 tweede bij de Nationale Zorgvernieuwingsprijs.

De meiden van Fier maakten een eigen receptenboekje. Download hier alvast drie heerlijke recepten.

‘Die motor-
tocht was
onvergetelijk’

Bjorn (15) nam deel aan de jongensgroep van Fier

‘Die motortocht was onvergetelijk’

‘Eigenlijk mochten alleen meisjes achterop een motor, tijdens de opening van De Veilige Veste. Maar dankzij mijn persoonlijk begeleider mocht ík als enige jongen meerijden. Dat was een onvergetelijk moment in 2012. Na de scheiding van mijn ouders werd ik kwaad en ging ik foute dingen doen. Roken, blowen, spijbelen. Samen met mijn zusje, broertje en broer ben ik naar Fier gegaan. Eén keer per week was ik op de jongensgroep. Daar praatten en sportten we veel. Ik kon mijn verhaal kwijt. Dat luchtte enorm op. Thuis kreeg ik persoonlijke begeleiding. Als Fier er niet was geweest, had ik het niet gered, dat weet ik zeker. Het gaat nu veel beter met me. Ik ben rustiger, kan dingen beter onthouden en ben met mijn toekomst bezig. Zo wist ik eerst niet wat ik wilde worden, nu wel: beveiliger. En ik ben aan het sparen. Eerst voor een scooterrijbewijs, daarna voor een scooter.’

Duurzaamheid

Afval is goud waard

Fier laat zich inspireren door het ‘cradle to cradle’ principe. De kern: afval van het ene product kan de grondstof zijn voor het andere product. Cradle to cradle stelt zich teweer tegen de ‘traditionele’ milieubeweging. Die gaat niet ver genoeg, met haar streven om natuurlijke hulpbronnen zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Minder consumeren, minder energie verbruiken, minder afval lozen - het zijn volgens Cradle to cradle geen echte oplossingen: ‘Als ik besluit om mijn dochter niet tien keer te slaan, maar vijf keer, doe ik dan iets goeds?’

Cradle to cradle is in essentie een andere manier van denken over en ontwerpen van duurzame oplossingen in de vorm van producten en processen. Waar het om gaat, is dat nadelige effecten van activiteiten niet worden afgewenteld maar worden onderkend en opgelost. Daarnaast mag de omvang van milieueffecten niet groter zijn dan het zelfreinigende vermogen van de aarde. Er mogen dus geen persistente verontreinigingen optreden en ook geen uitputting van grondstoffen.

Fier investeert in duurzame samenwerkingsrelaties en zorgconcepten, zoals De Veilige Veste en De Garaasje. Zo kunnen we kwetsbaarheid omzetten in kracht. Het concept Cradle to cradle is bij uitstek relevant voor de zorg omdat we - juist bij complexe problematiek – intergenerationele overdracht zien. Daar waar zorg slechts een kortdurend effect heeft in plaats van een duurzaam effect, is er sprake van desinvesteringen en van verspilling van menskracht en middelen. Maar vooral van verspilling van de potentie van een nieuwe generatie kinderen en jongeren. Onze jeugd is ons sociaal en maatschappelijk kapitaal voor de toekomst en dit vraagt om duurzame oplossingen.

Fier bouwt aan een duurzame wereld. Een wereld waarin mensen het normaal vinden om voor elkaar te zorgen. Een wereld waarin iedereen naast elkaar staat, elkaar steunt, elkaars kracht zoekt. We helpen mensen ontwikkelen, we ontwikkelen onszelf. Zo wordt duurzame bloei concreet.

Awards, nominaties en certificering

Award voor Duurzaam Ontwerp
De Veilige Veste is bekroond met de Award voor Duurzaam Ontwerp. Deze award werd in 2012 uitgereikt tijdens het congres ‘Green Buildings’. Architecte Beatrice Montesano: ‘Ik ben supertrots op deze prijs, het is echt een erkenning voor alles waar we zo hard aan gewerkt hebben het afgelopen jaar! Met De Veilige Veste wilde ik een icoon neerzetten, dat optimisme uitstraalt en de meisjes kracht geeft om hun leven weer op te bouwen.’

Fier Sports Academy 2 x genomineerd
De Fier Sports Academy werd genomineerd voor de Sportiviteit Prijs 2012 en de Friese sportstimuleringsprijs. De Sportiviteitsprijs is een initiatief van VU Connected en de VriendenLoterij, waarin VU Connected werkt aan een duurzame aanpak van onsportief gedrag. De sportstimuleringsprijs wordt gegeven aan organisaties die speciale doelgroepen stimuleren om te sporten.

Zorgprogramma Asja officieel erkend
Zorgprogramma Asja van Fier is door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugd Instituut, het RIVM en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie. Asja, een opvang- en behandelvoorziening voor meiden die gedwongen in de prostitutie of voor een pooierboy werkten, krijgt hiermee een plek in de databank Effectieve Jeugdinterventies.

Fier behaalt AAA-status
Fier ontving in 2012 een Graydon award. Dit betekent dat Fier tot de top behoort van financieel gezonde bedrijven in de branche. Fier behaalde zelfs de AAA-status, een uitzonderlijke prestatie, aangezien deze status bijna niet wordt toegekend. Fier is hiermee één van de twee bedrijven in de branche die deze status heeft.

Fieropvang Metta tweede bij LPGGz Ster
Metta, één van de opvangvoorzieningen van Fier, heeft de tweede plaats behaald van de LPGGz Ster. De LPGGz Ster is hét keurmerk voor kwaliteit vanuit cliënten- en familieperspectief. Het LPGGz geeft Sterren aan onder andere zorginstellingen, als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria van cliënten en familie. Metta behaalde een ster op de thema’s Bereikbaarheid, Informatievoorziening en Betrokkenheid.

Nominatie High Growth Award
Port4Growth, het platform voor groeiondernemers, organiseerde in 2012 voor de vierde keer op rij in samenwerking met onder andere de Rabobank de High Growth Awards. Een competitie voor snelgroeiende bedrijven in de regio. Fier deed mee in de High Growth Award competitie en werd genomineerd voor de award.

Fierresto tweede bij Nationale Zorgvernieuwingsprijs
Fierresto, het restaurantproject van Fier voor meiden uit de opvang, werd in 2012 tweede bij de Nationale Zorgvernieuwingsprijs. Bekijk hier de presentatie tijdens de uitreiking: http://www.nationalezorgvernieuwingsprijs.nl/overnzvp/pitch-s-werson/

Nominatie Gazelle Award
Voor het derde jaar achtereen werd Fier genomineerd voor de Gazelle Award. Het Financieele Dagblad doet voor deze award onderzoek naar snelgroeiende ondernemingen in Nederland. Alle bedrijven die over de drie laatste boekjaren een omzetgroei van ten minste 20% laten zijn, komen in aanmerking voor een FD Gazelle Award. In 2010 won Fier de award in de categorie Noord Nederland, middelgroot.

HKZ- certificering
Ook in 2012 heeft Fier een positieve HKZ audit gehad. Hiermee staat vast dat Fier Fryslân voldoet aan de normen vastgelegd in het:

  • HKZ Certificatieschema Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg: 2009
  • HKZ schema instellingen Jeugdzorg: 2005 inclusief addendum 2009
  • HKZ Certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening: 2009
    • Onderdeel maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
    • Onderdeel maatschappelijke hulp- en dienstverlening
  • Fier Fryslân voldoet ook aan de kwaliteitseisen en voorwaarden waaraan goede farmaceutische zorg moet voldoen. Deze zijn gerelateerd aan de norm Farmaceutische zorg van de MO/VO en GGZ.

Persberichten 2012

‘Misbruik’ verblijfsregeling blijkt vaak onbegrepen mensenhandel

Diverse maatschappelijke organisaties hebben gisteren in een brief hun ernstige zorgen geuit over de ‘Maatregelen bestrijding misbruik verblijfsregeling slachtoffers mensenhandel’ van Minister Leers van Immigratie en Asiel. Slachtoffers van mensenhandel kunnen aangifte doen en daarmee een voorlopige verblijfsvergunning krijgen. Leers weet niet of er sprake is van veelvuldig misbruik, maar kondigt toch maatregelen af om misbruik van de B9-regeling te voorkomen. Eerder genoemde maatschappelijke organisaties komen hier tegen in het geweer. - Leeuwarden, 19 januari 2012


Fier Fryslân en Friesland College sluiten pact

Fier Fryslân en het Friesland College hebben uitgesproken nauw te gaan samenwerken. Naast de samenwerking in de ‘School als Werkplaats’ wil Fier de opleidingsmogelijkheden verbeteren van de meiden die in de opvangvoorzieningen van Fier verblijven. Door de samenwerking wordt bovendien een doorgaande lijn gecreëerd in het pedagogisch basisklimaat. Oftewel: hulpverlening en school bouwen samen aan de toekomst van jonge slachtoffers van geweld. - Leeuwarden, 1 februari 2012


Zorgprogramma Asja van Fier Fryslân officieel erkend

Zorgprogramma Asja van Fier Fryslân is door de Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands Jeugd Instituut, het RIVM en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie. Asja, een opvang- en behandelvoorziening voor meiden die gedwongen in de prostitutie of voor een loverboy werkten, krijgt hiermee een plek in de databank Effectieve Jeugdinterventies. - Leeuwarden, 20 februari 2012


Uniek Nederlands opvangconcept voor zwaar bedreigde meiden Fier opent De Veilige Veste

Fier Fryslân opent op 24 mei De Veilige Veste, een nieuw en uniek opvangconcept voor jonge vrouwen die op de vlucht zijn voor geweld. In dit bijzondere, pas verbouwde, pand is plek voor 48 ernstig bedreigde meiden, die tot nu toe werden opgevangen op geheime adressen. De Veilige Veste is gevestigd aan de Holstmeerweg in Leeuwarden. - Leeuwarden, 16 mei 2012


Fier behaalt AAA-status
Fier krijgt Graydon award

Fier Fryslân heeft afgelopen week een Graydon award ontvangen. Dit betekent dat Fier tot de top behoort van financieel gezonde bedrijven in de branche. Fier behaalde zelfs de AAA-status, een uitzonderlijke prestatie, aangezien deze status bijna niet wordt toegekend. Fier is hiermee één van de twee bedrijven in de branche die deze status heeft. - Leeuwarden, 31 mei 2012


Fier centraal in Brandpunt-docu over mensenhandel

Fier Fryslân staat komende zondagavond centraal in de documentaire van Brandpunt over mensenhandel in Nederland. Documentairemaker Tamme de Leur volgde enkele slachtoffers van mensenhandel die bij Fier in de veilige opvang verblijven, en sprak met hen over hun leven. Fier-directeur Linda Terpstra doet een aantal pittige uitspraken over dit thema. - Leeuwarden, 8 juni 2012


Opstelten in gesprek met slachtoffers mensenhandel

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie bracht vandaag een bezoek aan Fier Fryslân. Samen met een delegatie van het ministerie en de Leeuwarder wethouder Andries Ekhart sprak hij met Fier over kansen en knelpunten in de aanpak van mensenhandel. Ook sprak hij met enkele slachtoffers van loverboys. Opstelten gaf aan onder de indruk te zijn van zijn bezoek aan Fier. - Leeuwarden, 4 juli 2012


Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Friesland ontwikkelt landelijk beleid aanpak kindermishandeling

Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Friesland (MDC-K Friesland) is officieel proeftuin ten behoeve van het landelijk beleid op de aanpak van kindermishandeling. De ministeries VWS en Veiligheid en Justitie hebben ZonMw gevraagd deze aanpak te volgen en te onderzoeken. Het MDC-K Friesland is een multidisciplinaire verbinding tussen Fier Fryslân, Bureau Jeugdzorg, MCL, GGZ Friesland, Politie Friesland en het Openbaar Ministerie in Friesland. - Leeuwarden, 12 juli 2012


Veilige Veste genomineerd voor Award Duurzame Architectuur

De Veilige Veste, het voormalige politiebureau in Leeuwarden dat in opdracht van WoonFriesland duurzaam werd gerenoveerd tot opvanghuis voor ernstig bedreigde meisjes, is genomineerd voor de Award Duurzame Architectuur. De uitreiking van de Award vindt plaats op 17 september en hiermee start ook de Dutch Green Building Week. - Leeuwarden, 14 september 2012


Fier Fryslân en The Next Page scholen professionals over huwelijksdwang

Fryslân en The Next Page ontwikkelen in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken een e-module over huwelijksdwang. Deze e-module moet professionals in de jeugd- en gezondheidszorg bijscholen op het gebied van gedwongen huwelijken. - Leeuwarden, 26 september 2012


Fier reageert op commissie Samson: ‘Specialistische voorzieningen zijn nodig’

‘Vanwege het risico op seksueel misbruik is het niet altijd wenselijk om meiden en jongens in gemengde groepen te plaatsen in internaten.’ Dit is een van de bevindingen van de commissie Samson, die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de jeugdzorg. Specialistische voorzieningen, waarbij meiden apart worden geplaatst, staan echter door de stelselwijzigingen sterk onder druk. - Leeuwarden, 9 oktober 2012


Dag tegen de Mensenhandel, 18 oktober Fier vraagt aandacht voor de vergeten slachtoffers

Jaarlijks worden vele kwetsbare en vaak jonge mensen slachtoffer van mensenhandel, ook in Nederland. Zij komen terecht in de prostitutie of andere vormen van moderne slavernij, en gaan – vaak jarenlang – gebukt onder vreselijke onderdrukking en mishandeling. Een groeiend internationaal probleem; reden voor de Europese Commissie om 18 oktober uit te roepen tot Europese dag tegen mensenhandel. Fier zet zich, als expertisecentrum, in voor de hulp aan en behandeling van slachtoffers en vraagt aandacht voor deze ‘vergeten’ groep. - Leeuwarden, 17 oktober 2012


Fier maakt statement: ‘Loverboyslachtoffers hebben specialistische hulp nodig’

Meiden die in handen zijn gevallen van een loverboy hebben specialistische hulp nodig. Deze conclusie trekt Fier Fryslân na analyse van de dossiers van honderd loverboyslachtoffers. De verhalen en onderzoeksgegevens zijn gebundeld in het boek ‘Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugdprostitutie’ dat begin november verschijnt. Het onderzoek is mede-gefinancierd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. - Leeuwarden, 1 november 2012


Fieropvang Metta is tweede bij LPGGz Ster

Metta, één van de opvangvoorzieningen van Fier Fryslân, heeft gisteren de tweede plaats behaald van de LPGGz Ster. De LPGGz Ster is hét keurmerk voor kwaliteit vanuit cliënten- en familieperspectief. Het LPGGz geeft Sterren aan onder andere zorginstellingen, als zij voldoen aan de kwaliteitscriteria van cliënten en familie. Metta behaalde een ster op de thema’s Bereikbaarheid, Informatievoorziening en Betrokkenheid. - Leeuwarden, 6 november 2012


Gezamenlijke aanpak mensenhandel in Friesland

Fier heeft vorige week samen met een aantal samenwerkingspartners de intentieverklaring ketenaanpak mensenhandel Fryslân ondertekend. Andere partijen waren: Gemeente Leeuwarden, het Regionaal Informatie- en expertisecentrum Noord, Openbaar Ministerie, politie Fryslân, Belastingdienst Noord en de inspectie SZW. - Leeuwarden, 27 november 2012


12 december minicongres Sport & Zorg Fier blikt terug op twee jaar Sports Academy

Fier startte twee jaar geleden een eigen sports academy. Jonge meiden, vrouwen en kinderen die op de vlucht zijn voor geweld krijgen de mogelijkheid om te sporten bij regionale sportclubs. Door middel van een minicongres op 12 december blikt Fier terug op twee jaar sport en zorg. Deze dag staat tevens in het teken van de officiële opening van het Cruyff Court van Fier. - Leeuwarden, 5 december 2012


Kinderen Blijf maken een stripverhaal over aanpak kindermishandeling

Acht kinderen uit het Blijf van m’n Lijf Huis van Fier hebben meegewerkt aan een stripverhaal over de aanpak van kindermishandeling. De kinderen werkten samen aan hun boodschap voor jeugdzorgorganisaties, bureaus jeugdzorg, scholen en verenigingen met hun ideeën over een goede aanpak van - en hulp bij kindermishandeling. Ze werden begeleid door Stichting Alexander (www.st-alexander.nl), het project is gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation.


‘Ik heb
gedanst,
gesprongen,
gejuicht’

Wanda Beemsterboer, oprichter Nadine Foundation

‘Ik heb gedanst, gesprongen, gejuicht…’

‘Ik ben zwanger mam! Mijn dochter Jacqueline belde vanaf haar vakantieadres in Portugal om dit geweldige nieuws te vertellen. Die mooie dag in 2012 vergeet ik nooit. Ik heb gedanst, gesprongen, gejuicht… We krijgen weer nieuw leven in de familie, een nieuwe kans op geluk. Zes jaar geleden verloren we onze dochter Nadine. Zij werd vermoord door haar ex-vriend. We missen haar elke dag. Nadine was gek op dieren en werd erg geraakt door dierenleed. Ze wilde bekend worden, om hier aandacht voor te vragen. Zij kan haar droom niet meer waarmaken. Daarom hebben wij de Nadine Foundation opgericht, tegen zinloos geweld en dierenleed. Het ingezamelde geld gaat naar passende projecten, zoals het dierenproject van Fier: Nadines Fiere Farm! Dieren aaien en verzorgen kan helend werken voor de meiden die veel hebben meegemaakt. Zij kunnen op hun beurt de dieren een goed thuis geven. Een prachtig samenspel! Hopelijk ligt er ook voor hen een nieuwe kans op leven en geluk.’

De transitie betekent een vereenvoudiging

Fier heeft in 2012 een triple A-status behaald en een Graydon award gewonnen. Wat dat zegt? Dat we goed op de centjes passen. Opletten wat erin komt en wat eruit gaat. Fier vindt dat elke instelling een AAA status zou moeten willen. In sommige instellingen zijn tekorten de normaalste zaak van de wereld. Wij denken dat als je tekorten financiert, je een klimaat creëert waarin meer tekorten ontstaan. Tekorten zouden moeten worden ‘bestraft’, sparen en overschotten gestimuleerd. We werken met maatschappelijk geld en leggen met liefde verantwoording af over elke euro die we ontvangen en besteden.

De triple A-status betekent ook dat we duurzaam met geld omgaan. We letten op de kleintjes. Als we dat allemaal zouden doen, los je een deel van de financiële problemen in onze sector op. Daarbij houden wij van een zelfreinigend vermogen. Actie ondernemen als je kunt en wilt en niet pas als het van hogerhand moet.

Bezuinigingen die gepaard gaan met de transitie hoeven daarom zeker niet alleen de zorg te raken, maar vooral de organisatie van zorg. We moeten een efficiencyslag slaan, op alle niveaus. ‘Altijd meer’ heeft grenzen, het is tijd voor resultaatgerichte sturing.

Op financieel gebied betekent de transitie voor Fier een vereenvoudiging. Door decentralisatie naar gemeenten, verwachten we van vijftien naar tien financieringsbronnen te gaan. De transitie is een gigantische stelselwijziging, maar zal feitelijk niks veranderen aan kindermishandeling, verwaarlozing, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Ons werk blijft hard nodig.

Eerst de cliënt en dan het aanbod, niet andersom

Bij Fier staat de cliënt centraal, niet het aanbod. Wij bieden dat wat iemand nodig heeft, zoals jeugdzorg of veilige opvang. Achter de schermen zoeken we vervolgens naar geschikte financiering. Soms zijn dit reguliere middelen, soms projectgelden.

Fier heeft meerdere financieringsstromen. Een flink aantal, maar heel logisch als je de cliënt centraal stelt. Het maakt ons minder kwetsbaar in een onzekere toekomst. We hanteren bovendien een helder en duidelijk financieel beleid. Dit betekent onder andere: geen onnodige uitgaven en niet meer betalen dan nodig is. Iedere medewerker heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. Fier gelooft daarin. Door iedere medewerker ondernemer te laten zijn, voelt iedereen zich verantwoordelijk, voor bijvoorbeeld een goede registratie en een beheerst uitgavenpatroon. Ondernemer zijn betekent kansen zien en inspelen op wat de wereld om ons heen vraagt. Zo bieden we passende zorg en blijven we financieel gezond.

Download hier de jaarrekening 2012

‘We zorgen voor
een gevulde
gereedschaps-
kist’

Nynke Plantinga, teamleider preventie, voorlichting en training

‘We zorgen voor een gevulde gereedschapskist’

‘Wat hebben we veel te bieden! Tot dat inzicht kwam ik in 2012. Vanuit het preventiespoor zijn we meer trainingen gaan geven. Tijdens een training merk ik hoeveel kennis en expertise Fier in huis heeft en hoe goed we in staat zijn om die over te brengen en te koppelen aan de dagelijkse praktijk van deelnemers. Ik vind het waardevol om betekenis te geven aan lastige vraagstukken. Om een thema als kindermishandeling laagdrempelig en bespreekbaar te maken. Mensen moeten overgaan tot actie. Signaleren alleen is niet voldoende. Hiervoor reiken we handvatten aan en we maken mensen bewust. Van hun eigen attitude, maar ook van de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken. We wijzen op de verantwoordelijkheid die je hebt als professional én als mens. Ook wijzen we op hulp en advies die je van instanties kunt krijgen. Deelnemers verlaten een training met een gevulde ‘gereedschapskist’. De stap van handelingsverlegen naar handelingsbekwaam is gemaakt. Dat we ze zo op weg kunnen helpen, geeft voldoening.’

FEITEN EN CIJFERS

Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheids--relaties. Onze opvang- en behandelvoorzieningen bieden een veilige plek aan kinderen, jongeren en volwassenen. De voorzieningen hebben een landelijke functie, we vangen vooral mensen op van buiten Friesland.

Download hier feiten & cijfers van Fier!

Naast het reguliere jaarverslag heeft Fier een maatschappelijk (kwaliteits) jaarverslag uitgebracht.

http://www.fierfryslan.nl/Maatschappelijk-jaarverslag.ashx

Waar komen onze cliënten vandaan?

Fier is een landelijk werkende organisatie. Dat betekent dat we cliënten vanuit heel Nederland hulp bieden, zowel binnenlandse- als buitenlandse slachtoffers van geweld. Vooral in de opvangvoorzieningen verblijven veel cliënten vanuit andere delen van het land. Waarom? Vaak omdat dit veiliger voor ze is.

Voor ernstig bedreigde kinderen, jongeren en volwassenen is het essentieel om tijdelijk opvang, begeleiding en behandeling te krijgen in een andere regio dan de regio waarin ze zelf wonen. Fier pleit dan ook voor behoud van de landelijk werkende specialisten. Dit is een aandachtspunt in het kader van de transitie, de stelselwijzigingen en de decentralisaties.

Grote steden

Provincie

Wereld

Fier in een notendop

Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Hiermee is ons werkterrein duidelijk afgebakend. Onze activiteiten en werkzaamheden zijn altijd te herleiden tot deze opdracht. Wat we precies doen en voor wie staat benoemd in deze notendop.

Download hier de PDF

Fierkrant

Ieder jaar geeft Fier een eigen krant uit met daarin interviews, portretten, reportages, nieuwsberichten en feiten en cijfers. We willen hiermee de lezer een inkijkje geven in het reilen en zeilen bij Fier.

http://www.fierfryslan.nl/fierkrant2013

‘Ik ben
opnieuw
geboren’

Rahma (16) verblijft samen met haar zusje in Zahir

‘Ik ben opnieuw geboren’

‘16 augustus 2012. Het was de dag dat ik precies een jaar bij Fier was. De dag waarop ik mijn eerste verjaardag heb gevierd. Heel bewust, met een taart in de vorm van een hart. Ik wilde tegen iedereen zeggen: ‘kijk eens wat jullie me in een jaar tijd allemaal hebben geleerd, vinden jullie dat niet knap van jezelf?’ Het was een heel bijzondere dag. Voor het eerst in mijn leven voelde ik me echt jarig.

Ik ben opnieuw geboren bij Fier. Hier is mijn leven begonnen. Daarvoor was er niets. Geen liefde, geen familie die van me hield, geen toekomst. Niets. Bij Fier heb ik alles. Het was echt een nieuwe start voor me, en net als een baby moest ik veel leren: de taal, de regels, wat goed en wat slecht is… En dat maakt me zo blij, want ik word nu opgevoed door een familie die wél van me houdt.’

Geen enkel slachtoffer mag vergeten worden

Onze opdracht is en blijft dezelfde: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld. Alles wat we doen, is te herleiden tot deze opdracht. We blijven hierin de verbinding zoeken. Met professionals, ketenpartners, innovators, de ‘gewone’ mens… Verbinding betekent namelijk de stap vooruit, de stap naar verdieping en verbreding van de hulp die we bieden.

We blijven inzetten op ‘onze’ thema’s: kindermishandeling, huiselijk geweld, mensenhandel en eergerelateerd geweld. Deze onderwerpen willen we terugbrengen naar de samenleving, daar waar ze thuishoren. We willen ze ‘normaliseren’, de samenleving er bewust van maken. We mogen ze niet wegstoppen, want: ‘wat je niet ziet, is er niet’. Aan ons de taak om de samenleving te laten ‘zien’ en te betrekken.

Speciale aandacht is er de komende tijd voor de onderwerpen mensenhandel en ouderenmishandeling. We werken hard aan het Centrum Kinderhandel Mensenhandel. Een nieuw centrum waar professionals van verschillende instanties kennis en krachten bundelen, zodat de strijd tegen mensenhandel daadkrachtiger en efficiënter kan worden gevoerd. Daarnaast ouderenmishandeling: een ondergesneeuwd onderwerp. Onderzoek wijst uit dat jaarlijks minstens 1 op de 20 ouderen slachtoffer is van mishandeling. Waarschijnlijk is dit, vanwege het taboe dat op ouderenmishandeling rust, slechts het topje van de ijsberg. Fier gaat hier mee aan de slag, met dezelfde strijdvaardigheid als waarmee we onze andere thema’s benaderen. Want geen enkel slachtoffer mag vergeten worden. Nu niet. Nooit niet.

Aandacht voor ouderenmishandeling

Lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting en schending van de rechten… Jaarlijks zijn minstens 1 op de 20 ouderen slachtoffer van mishandeling. Dit cijfer wordt echter gezien als het topje van de ijsberg. Lang niet alles is bekend, er wordt gezwegen over wat zich in de omgeving van veel ouderen afspeelt; er is veel verborgen leed. Ouderen melden zelf niet of nauwelijks grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Taboe en schaamte, loyaliteit, angst, ziekte, zwakte, sociaal isolement en het ontbreken van beleid rond (on)gewenste omgangsvormen zijn redenen.

Fier wil dit taboe doorbreken. Daarom starten we in 2013 met de campagne ‘Ik laat mijn oude dag niet bederven’. Ouderen worden in deze campagne afgebeeld in vershoudzakjes, zoals je die in de supermarkt tegenkomt. ‘Zeer lang houdbaar’ staat erop. We willen hiermee aangeven dat iedereen het waard is om een geweldloos leven te leiden. Ook al ben je al tachtig of negentig jaar, dan nog kun je een verandering teweeg brengen in je leven. Dan nog kun je het geweld, met behulp van anderen, stoppen. Als je ‘oud’ bent, ben je niet uitgerangeerd. Dat is wat Fier de maatschappij wil meegeven.

‘No one shall be held in slavery or servitude’

De uitspraak hierboven zegt genoeg. Mensenhandel hoort niet thuis in deze wereld. Toch wordt het door vele mensen geaccepteerd en zelfs in stand gehouden. Fier wil hier wat aan doen. Met een eigen Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) gaan we de strijd aan tegen deze vorm van moderne slavernij. Mensenhandel is ook in 2013 speerpunt.

Het CKM biedt opvang aan slachtoffers van mensenhandel, zorgt voor begeleiding en behandeling en zet in op de verbetering van de (rechts)positie van slachtoffers. Ook wordt er gewerkt aan een grotere bewustwording, zowel onder het grote publiek als onder professionals.

In 2012 heeft het CKM meer en meer gestalte gekregen. De contouren zijn er, de lijnen zijn uitgezet. Nu is er nog een plek nodig om in te zetelen. Fier gaat naast De Veilige Veste een nieuw gebouw neerzetten: ‘De Garaasje’. In dit gebouw komen alle disciplines letterlijk en figuurlijk samen. Een team van specialisten werkt hier aan een nieuwe aanpak van kinder- en mensenhandel.

In Nederland is momenteel sprake van ketensamenwerking bij bestrijding van mensenhandel. Iedere instelling en instantie is verantwoordelijk voor een onderdeel en hanteert haar eigen regelgeving, werkprocessen en doorlooptijden. Dit maakt dat er veel tijd verloren gaat en er soms langs elkaar heen wordt gewerkt. In De Garaasje gaat dat dus anders: alle professionals werken samen. Voor slachtoffers van mensenhandel betekent dit: snellere hulp, betere bescherming en gespecialiseerde behandeling. Maar ook: een effectievere opsporing van plegers.

Om het CKM te kunnen huisvesten is De Garaasje nodig. Fier kreeg samen met Terre des Hommes geld van de Nationale Postcodeloterij. Een eerste stap is hiermee gemaakt.

Het Centrum Kinderhandel Mensen handel heeft een eigen website: www.ckm-fier.nl

Strategienota

Fier streeft ernaar dat iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld in afhankelijkheidsrelaties direct hulp kan krijgen: plegers, slachtoffers en getuigen van geweld (meestal kinderen). Hoe we dat willen doen beschrijven we in onze Strategienota.

Download hier de PDF